Shimalin

WAT IS REIKI

Reiki is een eenvoudige behandelmethode met handoplegging.

De daad van het leggen van de handen op het lichaam van een mens of lijf van een dier om pijn te verzachten en weg te nemen, is zo oud als het instinct. Als men pijn voelt wordt meestal als eerste een hand op de pijnlijke plek gedrukt.

Alle Mensen beschikken over Reiki-kracht, de universele levensenergie, het is een kracht die ons bij de geboorte wordt meegegeven.

Het instinct van een moeder zorgt ervoor dat zij haar handen op het voorhoofd van een ziek of koortsig kind legt. Menselijke aanraking is het overdragen van warmte, rust, genezende kracht, zorgzaamheid en liefde.

Het Japanse woord  Reiki betekent letterlijk “universele levensenergie”.

Die energie bevindt zich overal om ons heen en heeft een voedend effect op het lichaam, de geest en het gevoelsleven. De methode gaat er vanuit dat elk levend wezen warmte en energie uitstraalt. Dit wordt in het Japans “Ki”genoemd.

Tijdens een Reiki-behandeling legt de behandelaar de handen op de behandelde met als doel de universele Ki te laten doorstromen.

WAT DOET REIKI

Reiki heeft op iedereen een zeer individuele invloed. De resultaten van een behandeling hangen af van de (niet altijd even duidelijke) behoeften van degene die behandeld wordt.

De behandelde bepaalt zelf de diepte en het succes van een Reiki behandeling, daarom leidt iedere behandeling tot een andere ervaring.

VOOR WIE IS REIKI 

Iedereen kan zich op elk moment met Reiki laten behandelen. Er hoeft maar aan één voorwaarde te worden voldaan: men moet bezield zijn door de wens om geheel open en vrij de levenskracht in zich op te nemen.

HOE WORDT EEN REIKI-BEHANDELING GEDAAN

Tijdens een Reiki-behandeling ligt de ontvanger op zijn of haar rug op een massagetafel. De behandelaar legt de handen volgens verschillende handposities op het lichaam van de ontvanger, te beginnen met het gezicht. Op deze manier wordt het hele lichaam aan de voorkant van hoofd tot voeten behandeld.

Als de behandeling aan de voorkant klaar is, gaat de ontvanger op zijn of haar buik op de massagetafel liggen. Dan wordt de achterkant van het lichaam met diverse handposities behandeld. Ook hier begint de behandeling bij het hoofd en eindigt bij de voeten.

De handoplegging kan qua tijd per handpositie verschillen, afhankelijk van de vraag van de ontvanger.

De ontvanger kan van tevoren aangeven waar extra aandacht nodig is, maar de behandelaar kan tijdens het behandelen ook voelen welke posities meer aandacht vragen.

De behandeling wordt afgesloten met een energetische beschermlaag.

Bij een Reiki-behandeling kunt u gewoon uw kleren aanhouden. Het is beter om geen knellende of strakzittende kleding te dragen, dit ligt niet prettig.

Wat er gebeurt bij een Reiki-behandeling is niet te voorspellen. Sommige mensen worden heel ontspannen, anderen reageren emotioneel. En soms lijkt er helemaal niks te gebeuren, de uitwerking van de behandeling is pas later voelbaar.

In de dagen na de behandeling kunnen verschijnselen zoals  verkoudheid optreden. Dit komt door de Reiki-behandeling, het heeft een zuiverende werking op het lichaam. Een Reiki-behandeling kan echter nooit kwaad doen.

HOE LANG DUURT EEN REIKI-BEHANDELING

Een Reiki-behandeling duurt één tot anderhalf uur. Ook is het mogelijk om een verkorte behandeling van een half uur te doen.

Mocht u het prettiger vinden is het mogelijk om een stoelbehandeling te krijgen.

© 2022 Shimalin •